Privacyverklaring TEST

Wonderwoods

Resultaat in ontwikkeling

Het Healthy Urban Quarter aan de Jaarbeursboulevard in het Utrechts Stationsgebied wordt ontwikkeld door ontwikkelconsortium KondorWessels Projecten en G&S Vastgoed. Wij hebben met ons plan Wonderwoods de door de gemeente uitgeschreven tender voor deze ontwikkeling, gewonnen. Het plan doet recht aan de ambities van de gemeente Utrecht voor gezond stedelijk leven. Het concept is happiness 2.0 en gaat over het terughalen van de natuur in de stad met als doel een gezonder leven. Architectenbureaus Stefano Boeri Architetti en MVSA Architects voor het plan. Het plan omvat ook de publieksfunctie Playlab, dat een beleving biedt op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud. Het plan wordt nu verder uitgewerkt.

Het plan Wonderwoods omvat twee torens van 90 en 70 meter hoog waarin plaats is voor wonen, werken, ontspanning en vermaak. Het aanzicht van Wonderwoods is van alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk en het gebouw past goed bij de rest van de omgeving. Enerzijds is het robuust, zoals de grote kantoren in de omgeving, en anderzijds is het op detailniveau aangepast voor een prettig straatniveau. Het ontwerp markeert een perfecte overgang tussen het Stationsgebied en het toekomstige Beurskwartier.

In Wonderwoods komen koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, waaronder woningen voor mensen die werkzaam zijn in de publieke sector, en atelierwoningen. Verder komt er ruimte voor kantoor, gezonde horeca, fitness/yoga, kleinschalige winkels, educatie, inpandige fietsenstallingen, een kleine parkeergarage en de publieksfunctie Playlab. Het Playlab, dat een beleving biedt op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud, is nieuw in Utrecht.

Locatie
Utrecht, Stationsgebied

Architect
Architectenbureau Stefano Boeri Architetti en MVSA Architects

Ontwikkelaar
Ontwikkelcombinatie KondorWessels Projecten en G&S Vastgoed

Programma
Circa 300 woningen. 40% koop en overige deel huur. Circa 27.000m² bvo commerciële functies bestaande uit publieksfuncties, kantoor, gezonde horeca, fitness/ yoga, kleinschalige winkels en educatie. Circa 200 parkeerplaatsen (o.a. deelauto’s, shared parking). Circa 2.500 inpandige fietsparkeerplaatsen

Ga naar projectoverzicht Projecten in ontwikkeling