Privacyverklaring TEST

Wonderwoods

Resultaat in ontwikkeling

Wonderwoods gaat over het terughalen van de natuur naar de stad met als doel een gezonder (stedelijk) leven. Architectenbureaus Stefano Boeri Architetti en MVSA Architects tekenden het plan. Het programma omvat ook de publieksfunctie Playlab, dat een beleving biedt op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst.

Wonderwoods bestaat uit twee torens van 105 en 73 meter hoog waarin plaats is voor wonen, werken, ontspanning en vermaak. Beide torens zijn groen. In het ontwerp van Boeri zit het groen aan de buitenkant op de balkons. In het ontwerp van MVSA bevindt het groen zich in de verschillende wintertuinen. De torens zijn op 25 meter middels een dakpark met elkaar verbonden. Het groen bestaat uit ca. 360 bomen en ruim 9.600 struiken en bloeiende planten. Het aanzicht is van alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk. Enerzijds is het robuust, zoals de grote kantoren in de omgeving, en anderzijds is het op straatniveau veel tactieler voor een prettig straatbeeld. Het ontwerp markeert een perfecte overgang tussen het Stationsgebied en het toekomstige Beurskwartier.

In Wonderwoods komen koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, waaronder gereguleerde middenhuur. Verder komt er ruimte voor kantoor, gezonde horeca, fitness/yoga, kleinschalige winkels, inpandige fietsenstallingen, een parkeergarage en de publieksfunctie Playlab.

Locatie
Utrecht, Stationsgebied

Architect
Stefano Boeri Architetti en MVSA Architects

Ontwikkelaar
Ontwikkelcombinatie KondorWessels Projecten en G&S Vastgoed (Wonderwoods Development BV)

Programma
Circa 400 woningen. Circa 14.000m² bvo kantoor en 7.500 m² commerciële functies, een ondergrondse parkeergarage en inpandige fietsenstalling.

Start bouw
2020

Ga naar projectoverzicht Projecten in ontwikkeling