Privacyverklaring TEST

Van Kralingen

Het resultaat van een eenvoudige aanpak.

In de geliefde Rotterdamse wijk Kralingen is het goed wonen, werken en leven. De wijk biedt een aantrekkelijk woonmilieu voor de ruim 30.000 inwoners, maar miste een echt boodschappencentrum met twee elkaar aanvullende (service- en discount) supermarkten. Het nieuwe boodschappencentrum is volledig complementair aan het aanwezige aanbod in de Lusthofstraat en beschikt met een nieuwe wijkstallingsgarage in voldoende parkeeraanbod.

In nauwe samenwerking met Woonstad Rotterdam werd in het bestaande winkelcentrum ruimte gecreëerd voor de bouw van circa 6.500 m² winkels met daarboven 169 appartementen. Woonstad Rotterdam heeft daarvan 109 appartementen afgenomen. De toevoeging van de twee nieuwe supermarkten, de compactheid van het winkelcentrum en de goede bereikbaarheid maakt Van Kralingen echt hét wijkwinkelcentrum van Kralingen.

Locatie
Rotterdam

Opdrachtgever
Woonstad Rotterdam

Ontwikkelaar
KondorWessels Projecten
Ahold Europe Real Estate & Construction

Programma
6500 m² winkelruimte
169 appartementen
Parkeergarage met 400 parkeerplaatsen
Herinrichting 500 m² openbaar gebied

Website
www.ijsselhofvastgoed.nl