Meijnerswijck

een unieke ontwikkeling voor iedereen.

Meijnerswijck - waar wij sinds 2015 bij betrokken zijn - wordt een gebied waar heel Arnhem trots op kan zijn. Het plan verbindt Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord op een natuurlijke manier, wat de aantrekkingskracht van de stad op de regio én op rest van Nederland vergroot. Het wordt een plek waar iedereen kan recreëren, wonen of ondernemen. Dé plek waar Arnhemmers kunnen fietsen langs de Rijn, sporten in een dynamisch rivierduinpark. Waar ze kunnen eten of drinken aan een hippe haven. Waar ze kunnen genieten van bijzondere culturele initiatieven - van muziek en theater tot kunst. En waar mooie stadsstranden, ooibossen en moerasoevers een lust voor het oog zijn voor natuurliefhebbers.

Natuur, recreatie, cultuur en bebouwing
Bij Meijnerswijck realiseren wij ruimte voor de rivier, dragen we 126 ha natuur over aan de stad én realiseren we een aantal cultureel maatschappelijke functies. Er zijn verder vier pijlers voor de planontwikkeling: natuur, recreatie, cultuur en bebouwing. Het totale gebied - 289 hectare groot - is straks voor slechts 0,99 % bebouwd en dit is inclusief de bestaande bebouwing. Woningbouw komt alleen op nu al bebouwde, verharde, verwaarloosde, vervuilde en/of onveilige plekken, zoals het industriële bedrijventerrein Meinerswijk en Stadsblokken met haar oude havens. In totaal wordt de bouw van 430 woningen toegestaan.

Financieel haalbaar én met een groot draagvlak
Al sinds 1980 worden plannen gemaakt voor Meijnerswijck, veelal financieel onhaalbaar of zonder draagvlak. Wij maakten een plan dat wel financieel haalbaar is én dat kan rekenen op draagvlak. Zo hebben wij bij het maken van onze plannen meer dan 600 gesprekken gevoerd - iedereen kon inspraak hebben. Het gehele plan wordt bovendien betaald met inkomsten uit het gebied zelf, dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten opdraaien.

Locatie
Arnhem

Opdrachtgever
KondorWessels Projecten

Ontwikkelaar
KondorWessels Projecten

Aandeelhouder
KondorWessels Projecten

Programma
Ontwikkeling en realisatie van het gehele plan - van architectuur, bouwwerkzaamheden en infrastructuur tot recreatie, cultuur, water en natuur.

Website
www.meijnerswijck.nl